Tra cứu điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội 2019

Số báo danh
Phổ điểm Môn
Top 100 điểm cao nhất

Tra cứu điểm thi THPT 2018

# Số báo danh Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử Tổng Xét Tuyển Chuyên 1 Chuyên 2